Giấy tráng paraffin

Giấy tráng paraffin (hay còn gọi là wax paper, giấy sáp, giấy nến) là sản phẩm có tác dụng chống thấm nước, chống thấm dầu, chống dính, được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp và thực phẩm. Trong công nghiệp, wax paper có tác dụng bao gói các sản phẩm như dao lam, bọc gói quà,... Trong thực phẩm, wax paper dùng để bao gói bánh, kẹo, hoa quả ...


  • Giấy tráng paraffin 001

  • Giấy tráng paraffin 002

  • Hộp giấy tráng paraffin 003