CEO Message

 

 

Paperlab promises.

We, Paper Lab, will continue with our research for blissful and healthy earthly environment and for all of us.

With our "Human and Nature Coexist Together" slogan, we will show our passion by making clean and safe products through our 'Eco-Friendly' line.

Paper Lab promises to work honestly by always remembering the very beginning.

We look forward to having customers' trust along with the bright future of Paper Lab.

Wish you good health, success, and prosperity.

 

                                                                                                                             President

                                                                                                                         Kim Ban Seok

Giới thiệu

Giới thiệu công ty

Với sự gia tăng dân số liên tục trên toàn thế giới, các sản phẩm thân thiện, an toàn với môi trường hiện đang được coi là thiết yếu cho cuộc sống con người.

Nhiều quốc gia cho thấy sự quan tâm đối với những sản phẩm này và dự kiến sẽ trở thành một trong những vấn đề rất quan trọng trong tương lai gần.

Paper Lab ngay từ giai đoạn đầu hình thành đã nhận thức được những vấn đề quan trọng này và đã bắt đầu sản xuất những sản phẩm an toàn, thân thiện với môi trường, thay thế được cho nhiều mặt hàng nhựa.

Một số những dòng sản phẩm chính của chúng tôi như sau:

- Ống hút giấy

- Sản phẩm giấy tráng phủ paraffin

- Sản phẩm giấy tráng phủ silicone

Sau nhiều nghiên cứu, đổi mới công nghệ, hợp tác với khách hàng.. chúng tôi đang hết mình cho các sản phẩm tốt nhất về chất lượng, thiết kế, giá cả.

Cùng với đó, Paper lab sẽ tiếp tục nỗ lực để trở thành một trong những đối tác hàng đầu cho tăng trưởng kinh tế thế giới.

 


Lịch sử hình thành - phát triển