Global Network

Factory 1 VIETNAM

  • Địa chỉ: Ngoc Lac Hamlet, Ngoc Son Commune, Tu Ky District, Hai Duong province, Vietnam
  • Điện thoại: (+84) 24 7100 9696

Factory 2 VIETNAM

  • Địa chỉ: Lot 1, CN6, Ngoc Hoi Industrial Zone, Ngoc Hoi, Thanh Tri district, Hanoi, Viet Nam
  • Điện thoại: (+84) 24 7100 9696

Paperlab.USA (SBG DISTRIBUTION, LLC)

  • Địa chỉ: 77 Searing AVE, Mineola NY 11501, USA
  • Điện thoại: +1 516 853 7377

Paperlab.KOREA (MOCADOTCOM CO., LTD)

  • Địa chỉ: Na-dong, 72, Daehwa-ro 27beon-gil,, Ilsanseo-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, KOREA
  • Điện thoại: +82 010 8429 3733