Ống hút giấy PS009

Ống hút giấy PS009

- Ống hút giấy được sản xuất bởi PAPERLAB

- Kích thước: 6mm, 8mm, 12mm hoặc theo yêu cầu của khách hàng

- Ngoài ra, PAPERLAB còn có nhiều mẫu khác cho khách hàng lựa chọn. Vui lòng xem thêm.

Ống hút giấy được sản xuất theo công nghệ hiện đại, đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm châu Âu.

Ống hút giấy phân hủy hoàn toàn, sử dụng ống hút giấy là góp phần bảo vệ môi trường.

Ống hút giấy PS009

Size : 6mm, 8mm, 10mm, 12mm

Chiều dài: 197 mm

Ống hút giấy PS009

- Ống hút giấy được sản xuất bởi PAPERLAB

- Kích thước: 6mm, 8mm, 12mm hoặc theo yêu cầu của khách hàng

- Ngoài ra, PAPERLAB còn có nhiều mẫu khác cho khách hàng lựa chọn. Vui lòng xem thêm.

Ống hút giấy được sản xuất theo công nghệ hiện đại, đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm châu Âu.

Ống hút giấy phân hủy hoàn toàn, sử dụng ống hút giấy là góp phần bảo vệ môi trường.

Sản phẩm tương tự